[1]
Stańczyk-Minkiewicz, M. 2019. Patologia władzy a bezpieczeństwo jednostki. Analiza sytuacji w państwach dysfunkcyjnych Afryki Subsaharyjskiej. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 174–193.