[1]
Fularczyk, A. 2019. Warunki realizacji zadań mandatowych w Misji UNTAC (1992-1993) w Kambodży na przykładzie działalności 2 kompanii wsparcia logistycznego. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 206–242.