[1]
Mickiewicz, A.J. 2019. Skrzypek wielu dachów. Ponowoczesna hermeneutyka Odo Marquarda wobec zagadnienia pluralizmu. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 243–255.