[1]
Bijak, P. 2019. Zabytki sakralne w systemie prawnym Polski – uwagi de lege ferenda. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 256–270.