[1]
Romejko, A. 2019. Justyna Miecznikowska, Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 493. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 277–282.