[1]
Willa, R. 2019. Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Difin, Warszawa 2017, ss. 251. Cywilizacja i Polityka. 17, 17 (grudz. 2019), 283–287.