(1)
Kraś, J. Rola Polskiej Organizacji Turystycznej W Realizowaniu Polityki Turystycznej państwa W Latach 2013-2018. CiP 2018, 16, 371-388.