(1)
Tomaszewska-Hołub, B. Stereotypizacja starości – Wybrane Przejawy Ageizmu. CiP 2019, 17, 90-101.