(1)
Kata, J. Problematyka I Postrzeganie Stresu Przez młodzież Instytucjonalnych Form Pieczy zastępczej. CiP 2019, 17, 102-114.