(1)
Kraś, J. Rola Polskiej Organizacji Turystycznej W Realizowaniu Polityki Turystycznej państwa W Latach 2013-2018. CiP 2019, 17, 124-143.