(1)
Kamińska-Korolczuk, K. Partycypacja Polityczna Kobiet W Europie - Stan Obecny I Wyzwania przyszłości. CiP 2019, 17, 154-173.