(1)
Stańczyk-Minkiewicz, M. Patologia władzy a bezpieczeństwo Jednostki. Analiza Sytuacji W państwach Dysfunkcyjnych Afryki Subsaharyjskiej. CiP 2019, 17, 174-193.