(1)
Fularczyk, A. Warunki Realizacji Zadań Mandatowych W Misji UNTAC (1992-1993) W Kambodży Na przykładzie działalności 2 Kompanii Wsparcia Logistycznego. CiP 2019, 17, 206-242.