(1)
Mickiewicz, A. J. Skrzypek Wielu dachów. Ponowoczesna Hermeneutyka Odo Marquarda Wobec Zagadnienia Pluralizmu. CiP 2019, 17, 243-255.