(1)
Romejko, A. Justyna Miecznikowska, Europeizacja Partii I Systemu Partyjnego Austrii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, Ss. 493. CiP 2019, 17, 277-282.