(1)
Willa, R. Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz, Zrozumieć współczesny Terroryzm. Wybrane Aspekty Fenomenu, Difin, Warszawa 2017, Ss. 251. CiP 2019, 17, 283-287.