Och, J. (2018). Polskie elity partyjne wobec przyszłości Unii Europejskiej – perspektywa 1989-2008. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 285-302. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3168