Potulski, J. (2019). Mitteleuropa vs panslawizm. Polityczne wizje organizacji przestrzeni środkowo-europejskiej. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 20–42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3830