Frączek, A. (2019). Partycypacja – interakcja mediów w systemie politycznym. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 43–51. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3831