Waskan, J. (2019). Roman Rybarski o ustroju politycznym w latach 1918-1926. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 52–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3832