Marks, M., & Mosakowski, M. (2019). Człowiek z przeszłością (1947) –problematyka prawdyw filmie noir Jacques’a Tourneur’a. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 64–75. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3833