Kuźniewska, Z. (2019). Wpływ rozwodu rodziców na psychikę dziecka. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 76–89. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3834