Tomaszewska-Hołub, B. (2019). Stereotypizacja starości – wybrane przejawy ageizmu. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 90–101. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3835