Kata, J. (2019). Problematyka i postrzeganie stresu przez młodzież instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 102–114. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3836