Stradomska, M. (2019). Problem starzenia się społeczeństw a inicjatywy zrzeszające osoby w okresie późnej dorosłości - ujęcie suicydologiczne. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 115–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3837