Kraś, J. (2019). Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 124–143. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3838