Kamińska-Korolczuk, K. (2019). Partycypacja polityczna kobiet w Europie - stan obecny i wyzwania przyszłości. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 154–173. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3840