Stańczyk-Minkiewicz, M. (2019). Patologia władzy a bezpieczeństwo jednostki. Analiza sytuacji w państwach dysfunkcyjnych Afryki Subsaharyjskiej. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 174–193. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3841