Gierszewska, W. (2019). Migracje jako skutek tożsamości etnicznej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 194–205. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3842