Fularczyk, A. (2019). Warunki realizacji zadań mandatowych w Misji UNTAC (1992-1993) w Kambodży na przykładzie działalności 2 kompanii wsparcia logistycznego. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 206–242. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3843