Mickiewicz, A. J. (2019). Skrzypek wielu dachów. Ponowoczesna hermeneutyka Odo Marquarda wobec zagadnienia pluralizmu. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 243–255. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3844