Bijak, P. (2019). Zabytki sakralne w systemie prawnym Polski – uwagi de lege ferenda. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 256–270. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3845