Romejko, A. (2019). Sineb El Masrar, Muslim Men. Wer sie sind, was sie wollen, Herder, Freiburg – Basel – Wien 2018, ss. 255. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 271–276. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3846