Romejko, A. (2019). Justyna Miecznikowska, Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 493. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 277–282. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3847