Willa, R. (2019). Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Difin, Warszawa 2017, ss. 251. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 283–287. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4057