Tomaszewska-Hołub, Beata. 2019. „Stereotypizacja starości – Wybrane Przejawy Ageizmu”. Cywilizacja I Polityka 17 (17):90-101. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3835.