Kata, Joanna. 2019. „Problematyka I Postrzeganie Stresu Przez młodzież Instytucjonalnych Form Pieczy zastępczej”. Cywilizacja I Polityka 17 (17):102-14. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3836.