Kamińska-Korolczuk, Katarzyna. 2019. „Partycypacja Polityczna Kobiet W Europie - Stan Obecny I Wyzwania przyszłości”. Cywilizacja I Polityka 17 (17):154-73. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3840.