Stańczyk-Minkiewicz, Margot. 2019. „Patologia władzy a bezpieczeństwo Jednostki. Analiza Sytuacji W państwach Dysfunkcyjnych Afryki Subsaharyjskiej”. Cywilizacja I Polityka 17 (17):174-93. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3841.