Fularczyk, Andrzej. 2019. „Warunki Realizacji Zadań Mandatowych W Misji UNTAC (1992-1993) W Kambodży Na przykładzie działalności 2 Kompanii Wsparcia Logistycznego”. Cywilizacja I Polityka 17 (17):206-42. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3843.