Mickiewicz, Adriana Joanna. 2019. „Skrzypek Wielu dachów. Ponowoczesna Hermeneutyka Odo Marquarda Wobec Zagadnienia Pluralizmu”. Cywilizacja I Polityka 17 (17):243-55. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3844.