Kraś, J. (2018) „Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018”, Cywilizacja i Polityka, 16(16), s. 371–388. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3172 (Udostępniono: 24 wrzesień 2022).