Tomaszewska-Hołub, B. (2019) „Stereotypizacja starości – wybrane przejawy ageizmu”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 90–101. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3835 (Udostępniono: 10 sierpień 2022).