Kata, J. (2019) „Problematyka i postrzeganie stresu przez młodzież instytucjonalnych form pieczy zastępczej”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 102–114. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3836 (Udostępniono: 10 sierpień 2022).