Kraś, J. (2019) „Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 124–143. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3838 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).