Kamińska-Korolczuk, K. (2019) „Partycypacja polityczna kobiet w Europie - stan obecny i wyzwania przyszłości”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 154–173. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3840 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).