Stańczyk-Minkiewicz, M. (2019) „Patologia władzy a bezpieczeństwo jednostki. Analiza sytuacji w państwach dysfunkcyjnych Afryki Subsaharyjskiej”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 174–193. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3841 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).