Fularczyk, A. (2019) „Warunki realizacji zadań mandatowych w Misji UNTAC (1992-1993) w Kambodży na przykładzie działalności 2 kompanii wsparcia logistycznego”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 206–242. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3843 (Udostępniono: 10 sierpień 2022).