Mickiewicz, A. J. (2019) „Skrzypek wielu dachów. Ponowoczesna hermeneutyka Odo Marquarda wobec zagadnienia pluralizmu”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 243–255. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3844 (Udostępniono: 10 sierpień 2022).