Bijak, P. (2019) „Zabytki sakralne w systemie prawnym Polski – uwagi de lege ferenda”, Cywilizacja i Polityka, 17(17), s. 256–270. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3845 (Udostępniono: 10 sierpień 2022).